Paillet Zorgondersteuning


 

 

De Iemenhoeve     

Op de Iemenhoeve wordt gewerkt vanuit het fasemodel. De begeleiders en de orthopedagoog op locatie proberen samen met de cliŽnt een zo hoog mogelijk niveau qua zelfstandigheid bij de cliŽnt te bewerkstelligen. Als blijkt dat de cliŽnt zijn/haar plafond heeft bereikt, dan wordt er gezocht naar een ideale woon-/werksituatie op een locatie binnen Paillet. Er wordt getracht zoveel mogelijk cliŽnten met dezelfde hulpvraag op ťťn locatie te plaatsen.

Iedere cliŽnt beschikt over een kamer/appartement, variŽrend van 15-32 m2. Er is een ruime huiskamer aan de locatie verbonden, welke zodanig is ingericht dat het een aantrekkelijk effect sorteert. Vooral tijdens de avond en de weekends, worden hier gezamenlijke activiteiten ondernomen. Alle huishoudelijke activiteiten worden door en met de bewoners gedaan, inclusief het bereiden van de maaltijden.

De locatie is zo gekozen, dat er meer dan voldoende ruimte is t.b.v. weidegrond, tuingrond en het houden van vee (3-5 ha). Er wordt getracht de werkzaamheden in optimale zin te koppelen aan de wensen van en mogelijkheden voor onze cliŽnten.
De volgende voorzieningen zijn aanwezig of in ontwikkeling. De daaruit voortvloeiende activiteiten worden door de cliŽnten met ondersteuning uitgevoerd.

   WOON- EN ACTIVITEITENHOEVE  

   GROLLOO

Aanwezig

In ontwikkeling

Ruimte dagbesteding 40 m2

Metaal en fietsen werkplaats c.q. renovatie

Moestuin

Manege buiten

Kippenren

Kas

Visvijvers

Stallen

Terras met beperkte horeca

Winkeltje met streek en zelf geproduceerde artikelen

Werkplaats

 

Minicamping

 
De Iemenhoeve ligt op ca. 1200 m verwijderd van de dorpskern van Grolloo en 5 km van het dorp Rolde. Hier zijn alle winkel- en uitgaansvoorzieningen. Het streven is om dit bij toekomstige locaties ook te bewerkstelligen.

Het pand voldoet aan de huidige eisen van de brandveiligheid; er is dan ook een gebruikersvergunning afgegeven. Materialen en gereedschappen worden in een afgesloten ruimte opgeborgen. Per cliŽnt wordt bekeken of hij/zij wel of niet met machines mag werken. De machines zijn beveiligd met een noodstop. In de dagbesteding wordt van elke bewoner verwacht dat deze beschermende kleding draagt. Daarnaast is het plan in ontwikkeling om bewoners certificaten te laten behalen op verschillende werkgebieden in de dagbesteding. Licht irriterende schoonmaakmiddelen worden in een aparte afgesloten ruimte bewaard.